Initiativtagarna

Karl T Graflund – Örebro Sportklubb blev hans livsuppgift

 

Karl T Graflund valdes till ordförande i det nybildade Örebro Sportklubb 1908. Under 50 år var han dess ordförande med undantag av åren 1910-1911, då han var sekreterare. Sannolikt fungerade han även under dessa båda år som styrelsens ledare.

Graflund levde med Örebro SK, lät sig engageras och hade ett livligt temperament – mannen som var ÖSK, som bildade ÖSK, som skapade förutsättningarna till den klubb ÖSK är idag. Karl T Graflund är relativt okänd, får man anta, för den generation som i dag slåss om svenska mästerskap. Han är dock en historisk monumentalfigur.

 

Kalle Grava, som han kallades i ÖSK-kretsar, var prästson från Kristinehamn. Han kom till Örebro för att studera till ingenjör vid Tekniska läroverket, den nuvarande Rudbeckgymnasiet. På den tiden spelade man bandy på Svartån vid Oset, numer Alnängarna.

 

Bakgrunden till ÖSK:s födelse

 

Den Graflundska bandyklubban, huggen och skuren av björk, var ett fruktansvärt vapen i all synnerhet som den satt i händerna på en yngling med både kraft, inlevelse och temperament. 1907 var Karl T Graflund den mest fruktade spelaren i IFK Örebro. Året därefter föddes Örebro Sportklubb till viss del som en konsekvens av det Graflundska temperamentet.

 

IFK Örebro styrdes på den tiden med diktatorisk makt av Erik Grahn. Det var en åtgärd från hans sida vid en klubbtävling på Örnsro Idrottspark som fick det Graflundska humöret att svalla över.

 

Kalle Graflund utlyste ett möte för bildande av en ny förening. 21 oktober 1908 föddes det som en vecka senare skulle bli Örebro Sportklubb – en av svensk idrotts mest framgångsrika allroundföreningar genom tiderna.

 

Eyravallens tillkomst

 

En av de märkligaste och mest betydelsefulla delarna i ÖSKs 100-åriga historia är det som handlar om Eyravallen. Även här spelade Karl T Graflund en central roll. När inte stadens styrande på 1920-talet fann intresse av att underhålla Örnsro Idrottspark, som var idrottens högborg i Örebro på den tiden, tyckte Graflund att tiden var mogen att se sig om efter en ny idrottsarena.

 

Karl T Graflund, Paul Merker och Adolf Lindgren fann ett markområde vid Bygärdet. Det var inte särskilt inbjudande. Det liknade minst av allt en blivande idrottsplats men blev det så småningom. Märkligt nog, brukade Kalle Graflund säga. Marken köptes för 63 950 kronor Det rådde stor arbetslöshet under byggnadstiden och Eyravallen fick stöd som ett nödhjälpsarbete. Eyravallen stod klar för invigning i augusti 1923.


Monumentalfiguren

 

Örebro Sportklubb, och numer delvis Eyravallen/Behrn Arena, står idag som minnet över en man vars initiativkraft, framsynthet, arbetsvilja och idealitet förefaller ha saknat gränser.

Karl T Graflund tillhör de starkaste profilerna i svenskt idrottsliv någonsin. Uppoffring och osjälviskhet var kännetecknande för honom. Arbetet med Örebro Sportklubbs utveckling från starten 1908 blev hans stora livsuppgift.

 

Artikeln bygger på Gunnar Åslunds publicerade text i boken ”Örebro Sportklubb – 100 år av människor, möten & matcher”.


Adolf Lindgren – en av Örebros mest betydelsefulla män

 

Adolf Lindgren växte upp på en gård i Ölsremma, nära Tranemo. Han deltog tidigt i gårdens jordbruk och faderns lanthandel. År 1885 flyttade Adolf Lindgren till Örebro, 21 år gammal. Det var början på det som skulle bli ett mycket framgångsrikt livsverk.

Kolonialfirman Pehrsson & Lindgren startade 1891. Företaget bedrev grosshandel med mjöl, socker och kolonialvaror, där en viktig vara blev kaffe. Affärerna gick bra och verksamheten och personalen ökade.

 

Adolf Lindgren är främst ihågkommen för det mäktiga Centralpalatset, mitt emot Slottet, vilket kunde invigas 1913. Här inrymdes bostäder, kontor och ett pensionat samt i gatuplanet, antikvariat, bank, biograf, cigarraffär, järnhandel, konditori, livsmedelsaffär, pälsaffär och restaurang. Innovativt kunde på Adolf Lindgrens initiativ ett handelsgymnasium starta upp i huset.

 

Adolf Lindgren fick ett antal tunga uppdrag i stadens näringsliv och var en drivande kraft och vd i Örebro Yllefabrik AB och AB Örebro ångbageri samt styrelseordförande i flera företag som Örebro Dagblad.

Förmögenheten växte då intäkterna från grosshandelsrörelsen kompletterades med en mycket framgångsrik förvaltning av aktier och obligationer. 

 

Politiskt var Adolf Lindgren starkt engagerad och ingick i stadsfullmäktige i över trettio år, mellan 1902-1934. Han deltog även i Landstinget samt satt i riksdagens första kammare under 18 år för högerpartiet.

 

Efter andra världskrigets slut expanderade Örebro kraftigt. År 1919 tillsatte Örebro Sportklubb en kommitté, där Adolf ingick, vilken skulle söka finna en lämplig plats för en idrottsplats tillika ett nöjesfält. År 1921 bildades AB Nya Idrottsplatsen med Adolf Lindgren som ordförande. 

 

Söndag 26 augusti 1923 invigdes idrottsplatsen som efter förslag av Adolf Lindgren fått namnet Eyravallen. Invigningen innehåll, fanor, tal, militärmusik, sång och friidrottstävlingar. Talare var Viktor Balck, den svenska idrottens fader samt Adolf Lindgren. Adolf Lindgren såg en Idrottsplats tillika ett Nöjesfält som mycket betydelsefullt för att Örebro som stad fortsatt skulle kunna växa och utvecklas.

 

Efter Adolfs Lindgrens bortgång skapades stiftelser vilka äger och förvaltar aktier och räntebärande värdepapper samt fastigheten Centralpalatset i Örebro. Stiftelserna delar varje år ut stipendier och bidrag till studerande, jordbrukare, behövande och allmännyttig verksamhet. 

Utställningen ”Berättelsen om Eyravallen/Behrn Arena” har framställts genom välvilligt ekonomiskt stöd från Adolfs Lindgrens Stiftelse.

 

Källa: Adolf Lindgrens Stiftelse/Boken Adolf Lindgren – En Minnesskrift

För att gå vidare. Klicka på rubriken.


Inititativtagarna Karl T. Graflund och Adolf Lindgren

Arenan

Multiarenan

Bandyn

Örebro Sportklubb fotboll

ÖSK:s skyttekungar

Världsspelare

Fotbollshändelser

Amerikansk fotboll

Orvar Bergmark

Historien i korthet


För att gå till huvudsidan. Klicka här. För att gå till hemsidan om Eyravallen / Behrn Arena klicka här.