Gymnastikfest 25-26 maj 1927

Örebro blev tidigt en gymnastikens stad, inte minst tack vare Greta Adrian. Flera gymnastikföreningar bildades tidigt. Även de stora klubbarna hade gymnastiksektioner, bland annat Örebro Sportklubb. Örebro fick också som andra stad i Sverige utbildningen till gymnastikdirektörer.

"Klockan 7.15 tog den offentliga delen av festen sin början på Eyra-vallen. På grund av de senaste da­garnas myckna regn var planen omöjlig att använda varför de olika trupperna måste ge sina uppvisnin­gar på löpar- och tennisbanorna. Helhetsintrycket blev därför icke så starkt som eljes skulle varit fallet. Efter musik av Livregementats grenadjärers musikkår framträdde Örebro läns gymnastikförbunds ordföranden kapten Ad­rian och hälsade gymnaster och pu­blik välkomna, därvid särskilt rik­tande sig till landshövding Elmquist och skolöverstyrelsens chef generaldir. Bergqvist. Kapten A. uttalade även den förhoppningen att festen måtte hos deltagarna kvarlämna go­da och bestående intryck som skulle sporra till en allt starkare strävan mot det stora mål rörelsen satt sig före, nämligen: Svensk gymnastik åt all Sveriges ungdom." Från Nerikes Allehanda.

Greta Adrian, född Borg 13 mars 1893 i Örebro, död 1 april 1981 i Örebro, var en svensk gymnastikpionjär. Greta Adrian var utbildad gymnastikdirektör på Gymnastiska Centralinstitutet. Hon tjänstgjorde som gymnastiklärare vid högre allmänna läroverket för flickor i Örebro 1933-1958.


Greta Adrian var sedan 1917 gift med gymnastikdirektören Sam Adrian (1882-1956) vid Karolinska läroverket i Örebro. Makarna Adrian förnyade gymnastikundervisningen för såväl flickor och som pojkar. Hon skildrar själv sin filosofi för gymnastik så här:


"Allt var så förkonstlat, så hämmat, så själlöst. – Jag vill inte på något sätt klandra våra ledare. De var uppvuxna i en annan tid med andra ideal och uttrycksformer. De var nästan utan undantag till brädde fyllda av vördnad inför arvet efter Ling och gjorde plikttroget och helhjärtat sitt yttersta för att inviga oss unga i den rena läran. -- Utan överdrift kan man säga, att vi hade en manlig gymnastik, utan några som helst avkall på styrka och kraft." (GCI:s årsskrift 1955)


Greta Adrian blev redan år 1916 ombedd att starta en gymnastikförening med arbetare från en av Örebros skofabriker, den fick namnet Arbetarnas gymnastikförening. Hon startade också en gymnastikförening för kvinnor, den kallades De grå efter gymnastikdräktens färg. Den leddes av Greta Adrian som spelade egna improvisationer på pianot och truppen hade också egna improvisationer. Källa: Citat från Wikipedia.